יום ב', ד’ באב תשע”ח
דף הבית דבר המנהל אתר הניסוי אלבום תמונות
חדר מורים בגרויות מרחבים משמעותיים מעורבות חברתית חינוך טכנולוגי מקצועי יצירת קשר
השמש היא מקור האור, החום והחיים,אולם חשיפה בלתי מבוקרת אליה עלולהלגרום לנזקים בריאותיים, אסתטיים ואףלסכנת חיים. ניתן למנוע נזקים אלהעל-ידי אימוץ כללי “חכם בשמש“ ®של האגודה למלחמה בסרטן.

חכמים לדיגיטל.pdf מי גאון של אימא.pdf

 
 
חדשות
מידע להורים ולתלמידים
הכיתות שלנו
מקצועות לימוד
מעורבות חברתית
תוצרי תלמידים
טיולים וסיורים
פעילויות בית ספריות
פעילות חופשות
אורח חיים בריא ומקיים
חיים ברשת
תמונות מחיי בית הספר
ארכיון
למידה בשעת חירום