יום ד', ד’ באלול תשע”ח
דף הבית דבר המנהל אתר הניסוי אלבום תמונות
חדר מורים בגרויות מרחבים משמעותיים מעורבות חברתית חינוך טכנולוגי מקצועי יצירת קשר

מועדי מבחני המתכונת ומבחני הבגרות מאי 01/05/2018 יום ג' מתכונת אנגלית 108/05/2018 יום ג' מתכונת אנגלית 215/05/2018 יום ג' בגרות באנגלית22/05/2018 יום ג' מתכונת עברית24/05/2018 יום ה' בגרות במתמטיקה27/05/2018 יום א' מתכונת אזרחות 1 יוני03/06/2018 יום א' מתכונת אזרחות 206/06/2018 יום א' מתכונת תקשוב 111/06/2018 יום ב' בגרות באזרחות 17/06/2018 יום א' מתכונת תקשוב 2 17/06/2018 יום א' מתכונת באומנות 118/06/2018 יום ב' בגרות בעברית21/06/2018 יום ה' בגרות בתקשוב24/06/2018 יום א' מתכונת באמנות 2 יולי02/07/2018 יום ב' בגרות באמנות

 
 
חדשות
מידע להורים ולתלמידים
הכיתות שלנו
מקצועות לימוד
מעורבות חברתית
תוצרי תלמידים
טיולים וסיורים
פעילויות בית ספריות
פעילות חופשות
אורח חיים בריא ומקיים
חיים ברשת
תמונות מחיי בית הספר
ארכיון
למידה בשעת חירום